Varausehdot, yleiset ohjeet ja siivous

 1. Varausehdot

  • Järjestelmän kautta varattaessa koko vuokrasumma maksetaan heti. Sähköpostitse/viestitse varatessa lähetämme maksulinkin mökkivuokrasta. Varaus vahvistuu kun maksulinkki on maksettu. Jos asiakas peruuttaa lomansa 30 vrk ennen varauksen alkua, niin asiakaalle maksetaan 50 % takaisin maksetusta kokonaisvuokrasta.

  • Peruutukset & varaukset tulee aina tehdä kirjallisesti.

 2. Yleiset ohjeet

  • Mökki on käytettävissäsi tulopäivästä kello 15.00 alkaen lähtöpäivään kello 12.00 saakka.

  • Voit joko huolehtia mökin loppusiivouksesta itse (kts. ohjeet alempana) tai maksaa loppusiivousmaksun 120 €. Voit tuoda omat liinavaatteet ja pyyhkeet tai varata ne meiltä hintaan 13 €/hlö.

  • Jokaisella mökillä on oma ulkotulipaikka ja vähintään yksi puulämmitteinen sauna. Polttopuut kuuluvat vuokraan.

  • Jokaisella mökillä on oma 4 hengen soutuvene. Pelastusliivejä saa lainaan ilmaiseksi vastaanotosta.

  • Vastaanotosta saa ilmaiseksi lainaan pelastusliivien lisäksi vauvasänkyja, syöttötuoleja ja pottia.

  • Lemmikit ovat tervetulleita mökkiin. Muista, että lemmikkisi luottaa sinuun ja on sinun vastuullasi. Suosittelemme vahvasti lemmikin pitämistä kytkettynä ulkona autojen, muiden lemmikkien ja metsäneläinten varalta. Liehtalanniemen luonnonsuojelualueella (museotila) ulkoillessasi lemmikki tulee pitää kytkettynä hihnaan aina. Huomioi myös eläinarat ihmiset.

  • Muistathan kunnioittaa muiden vieraiden/paikallisten oikeutta rauhaan, yksityiseen ja rentoutumiseen. Muista, että ääni kantautuu vettä pitkin pitkälle. Kohtele erityisellä kunnioituksella ympäröivää luontoa.

  • Ilmoitathan mahdollisesti mökissä huomaamistasi puutteista tai ongelmista välittömästi ne huomattuasi. Näin voimme korjata ne heti loman aikana.

  • Tupakointi ja kenkien käyttö sisällä on kielletty. Laitathan tupakannatsat tuhkakuppiin, etteivät ne vahingossa kulkeudu luontoon.

  • Mökissä ei saa majoittua ilmoitettua maksimimäärää enempää ihmisiä edes väliaikaisesti. Tämä koskee myös telttoja, asuntovaunuja tms. mökin pihalla. Säännön rikkominen johtaa välittömään varauksen purkamiseen ja porttikieltoon Okkolan lomamökeille.

  • Ethän mene muiden vuokramökkien pihoille tai veneellä liian lähelle ilman erillistä lupaa. Tämä koskee myös mökkejä, jotka "näyttävät tyhjiltä". Haluamme taataa jokaiselle yksityisyyttä mökkilomansa ajaksi. Kiellon rikkominen johtaa porttikieltoon Okkolan lomamökeille.

  • Paljut ja niihin rinnastettavat ammeet tai vastaavat ovat sallittuja erikseen sovittaessa. Mikäli lupa on myönnetty, on paljun vesi otettava ehdottomasti vain Saimaasta. Mökkien kaivoja ja vesisäiliöitä ei ole suunniteltu täyttämään suuria astioita vettä. Veden ottaminen mökistä paljun täyttämiseen johtaa välittömään mökkiloman keskeyttämiseen ja porttikieltoon.

  • Alueella on korvaamatonta monimuotoista luontoa ja geologiaa. Tee tuli vain niille merkityille paikoille ja noudata varomääräyksiä.

 3. Siivous

  • Asiakkaan vastuulla on loppusiivous, ellei muuta ole erikseen sovittu. Loppusiivoukseen kuuluu:

   1. Pintojen pyyhkiminen

   2. Mattojen puistelu

   3. Lattioiden imurointi

   4. Lattioiden pyyhkiminen mopilla

   5. Tuhkien tyhjennys metalliseen tuhka-astiaan (löytyy joko ulko-wc:stä tai mökin/saunan terassilta)

   6. Roskien tuonti Okkolan kierrätyspisteelle

   7. Astioiden tiskaus, kuivaus ja kaappiinlaitto

  • Tarvittavat siivousvälineet löytyvät mökistä. Jos olet maksanut loppusiivouksen (120 €), niin tiskaathan silti tiskit ja tuothan jätteet kierrätyspisteeseen.

Yleiset ehdot

 1. Soveltaminen

  Näitä ehtoja sovelletaan Okkolan lomamökkien lomamökkiasiakkaiden ja Okkolan lomamökkien väliseen majoitusta koskevaan sopimukseen.

 2. Sopimuksen synty

  Sopimus syntyy osapuolten välillä, kun Okkolan lomamökit on vahvistanut asiakkaan varauksen kirjallisesti ja asiakas on suorittanut etumaksun. Varauksen tekijän tulee olla täysi-ikäinen.

 3. Varaus, varauksen maksuehdot ja maksutapahtuma

  Varaus suoritetaan joko:

  1. Varausjärjestelmän kautta TAI

  2. Sähköpostitse tai muutoin kirjallisesesti.

  Asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot ja ajantasaiset hinnat tehdessään varauksen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen muutoksiin. Hintoihin sisältyy arvonlisävero.

 4. Peruutukset

  Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla paula@okkola.fi. Maksun maksamatta jättäminen ei tarkoita varauksen peruutusta. Yrityksellä on oikeus peruuttaa varaus ilman erillistä ilmoitusta, jos maksua ei ole suoritettu ajallaan.

  Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa alle 30 päivää ennen varauksen alkamista, veloitamme koko varauksen hinnan. Asiakas voi hakea korvauksia omasta matkavakuutuksestaan. Suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa myös matkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset esim. sairastapauksissa.

  Okkolan lomamökit ei vastaa vuokrauksen aikana asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ennalta arvaamattomasta esteestä (force majeure) tai muuten vastaavasta syystä esim. sähkökatkokset, luonnonilmiöt tai metsäneläimet, eikä myöskään sääolosuhteiden muutoksista vuokrauksen aikana. Mikäli asiakkaan matka keskeytyy edellä mainituista syistä, vuokraaja ei ole velvollinen palauttamaan vuokramaksua.

 5. Yrittäjän oikeus purkaa sopimus

  Yrityksellä on oikeus keskeyttää varaus tai purkaa sopimus mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaistoimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan jonkin edellä mainitun seikan mukaisesti, asiakkaalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

  Yrityksellä on myös oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas:

  • aiheuttaa häiriötä tai vaaraa alueen muille asiakkaille, asukkaille, henkilökunnalle tai eläimille

  • aiheuttaa vahinkoa mökille, kiinteistölle tai ympäröivälle luonnolle

  • rikkoo edellä lueteltuja mökkisääntöjä

  • majoittaa mökissä enemmän henkilöitä, kuin on verkkosivuille ilmoitettu enimmäismääräksi

  • pyrkii tonttiin laitettavalla lisämajoituksella (teltat, asuntoautot ja -vaunut) kiertämään edellistä sääntöä

  Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

 6. Asiakkaan vastuu ja vahingonkorvaukset

  Asiakkaan on noudatettava vuokrakohteessa normaalia siisteystasoa ja pidettävä huolta irtaimistosta. Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän muuten antamia ohjeita, varoituksia ja määräyksiä sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä varusteita. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa myös mahdollisten lemmikkiensä aiheuttamista vahingoista. Kaikki lemmikit tulee aina pitää kytkettynä ajoteillä.

  Loppusiivous ei kuulu majoitushintaan. Asiakkaan laiminlyönnin vuoksi tarvittavasta siivouksesta ja mahdollisesta muusta vahingoista veloitetaan aiheutuneet kulut täysimääräisinä.

  Asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yritykselle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotta ne voidaan korjata jo palvelun käytön aikana.

Riidat ratkaistaan paikallisessa tuomioistuimessa.

Yhteystiedot

Paula Okkola
0500 259 378
paula@okkola.fi
www.okkola.fi