Varausehdot & asiakkaan vastuu sekä mökkisäännöt

 1. Lyhyt versio varausehdoista

  • Koko vuokrasumma maksetaan joko järjestelmän kautta heti TAI paikan päällä mökille tullessa. Jos varaus on kuitenkin kesä-elokuussa tai joulunpyhinä ja koko varausta ei ole maksettu etukäteen, niin lähetämme etumaksulaskun 50 %. Varaus vahvistuu näissä tapauksissa vasta kun etumaksu on saapunut tilillemme. Etumaksua ei palauteta. Loppuvuokran voi maksaa saapuessa.
  • Jos asiakas on maksanut koko mökkilomansa etukäteen ja hän peruuttaa lomansa 30 vrk ennen varauksen alkua, niin asiakaalle maksetaan 50 % takaisin maksetusta vuokrasta. Jos asiakas peruuttaa varauksensa 90 vrk ennen varauksen alkua, niin asiakkaalle maksetaan takaisin 75 % maksetusta vuokrasta. jos hän peruuttaa varauksensa viimeistään 30 vrk ennen varauksen alkua. Jos varauksen ajankohta on kuitenkin kesä-elokuussa tai joulunpyhinä, niin etumaksua ei palauteta.
  • Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti.
  • Varaukset tulee aina tehdä kirjallisesti.
  • Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisesti mökissä huomaamistaan puutteista välittömästi ne huomattuaan. Näin puutteet tai ongelmat voidaan korjata heti loman aikana.
  • Mökissä ei saa majoittua ilmoitettua maksimimäärää enempää ihmisiä edes väliaikaisesti. Tämä koskee myös telttoja, asuntovaunuja tms. mökin pihalla. Säännön rikkominen johtaa välittömään varauksen purkamiseen ja porttikieltoon Okkolan lomamökeille.
 2. Mökkisäännöt

  • Mökki on käytettävissäsi tulopäivästä kello 15.00 alkaen lähtöpäivään kello 12.00 saakka.
  • Muiden vuokramökkien pihoihin meneminen on aina ankarasti kielletty ilman erillistä lupaa. Tämä koskee myös mökkejä, jotka "näyttävät tyhjiltä". Kiellon rikkominen johtaa porttikieltoon Okkolan lomamökeille.
  • Muiden asiakkaiden/paikallisten/luonnoneläinten häiritseminen on kielletty. Muista, että ääni kantautuu vettä pitkin pitkälle.
  • Mökin, veneen, alueen, saunojen ja muun Okkolan lomamökkien irtaimiston tuhoaminen tai turmeleminen on kielletty. Kohtele erityisellä kunnioituksella ympäröivää luontoa.
  • Tupakointi ja kenkien käyttö sisällä on kielletty.
  • Asiakkaan vastuulla on loppusiivous, ellei muuta ole erikseen sovittu. Loppusiivoukseen kuuluu:
   1. Pintojen pyyhkiminen
   2. Mattojen puistelu
   3. Lattioiden imurointi
   4. Lattioiden pyyhkiminen mopilla
   5. Tuhkien tyhjennys metalliseen tuhka-astiaan (löytyy joko ulko-wc:stä tai mökin/saunan terassilta)
   6. Roskien tuonti Okkolan jätepisteelle
  • Tarvittavat siivousvälineet löytyvät mökistä.
  • Lemmikit ovat tervetulleita mökkiin. Muista, että lemmikkisi luottaa sinuun ja on sinun vastuullasi. Suosittelemme vahvasti lemmikin pitämistä kytkettynä ulkona autojen, muiden lemmikkien ja metsäneläinten varalta. Liehtalanniemen luonnonsuojelualueella (museotila) ulkoillessasi lemmikki tulee pitää kytkettynä hihnaan aina.
  • Paljut ja niihin rinnastettavat ammeet tai vastaavat ovat sallittuja vain erikseen sovittaessa. Mikäli lupa on myönnetty, on paljun vesi otettava ehdottomasti vain Saimaasta. Mökkien kaivoja ja vesisäiliöitä ei ole suunniteltu täyttämään suuria astioita vettä. Veden ottaminen mökistä paljun täyttämiseen johtaa välittömään mökkiloman keskeyttämiseen ja porttikieltoon.
 3. Varausehdot ja asiakkaan vastuu

  • Varausjärjestelmän kautta varattessa ja maksettaessa koko maksu suoritetaan heti. Asiakaalle maksetaan 50 % takaisin varausmaksusta jos hän peruuttaa varauksensa viimeistään 30 vrk ennen varauksen alkua. Asiakkaalle maksetaan 75 % takaisin varausmaksusta jos hän peruuttaa varauksensa viimeistään 90 vrk ennen varauksen alkua.
  • Seuraavan vuoden varauksista 50% maksetaan tammikuussa ja loput mökille tultaessa.
  • Mahdolliset lisäpalvelut laskutetaan kuukausi ennen lomaa
  • Hinnat sisältävät alv 10 %

Yleiset ehdot

 1. Soveltaminen

  Näitä ehtoja sovelletaan Okkolan lomamökkien lomamökkiasiakkaiden ja Okkolan lomamökkien väliseen majoitusta koskevaan sopimukseen.

 2. Sopimuksen synty

  Sopimus syntyy osapuolten välillä, kun Okkolan lomamökit on vahvistanut asiakkaan varauksen kirjallisesti ja asiakas on suorittanut etumaksun. Varauksen tekijän tulee olla täysi-ikäinen.

 3. Varaus, varauksen maksuehdot ja maksutapahtuma

  Varaus suoritetaan joko:

  1. Varausjärjestelmän kautta, jolloin koko vuokrasumma maksetaan kerralla. Alla luetellut peruutusehdot pätevät.
  2. Sähköpostitse tai muutoin kirjallisesesti. Tällöin etumaksu on 50 % varauksen hinnasta ja se erääntyy maksettavaksi 30 päivää ennen varauksen alkua kesäkuukausia (kesä-elokuu) lukuunottamatta. Kesäkuukausien varauksissa etumaksu tulee maksettavaksi heti, tai seuraavien vuosien varauksessa seuraavalle helmikuulle. Loppumaksun 50 % voi maksaa mökille tultaessa.

  Asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot ja ajantasaiset hinnat tehdessään varauksen. Lähetämme etumaksun sähköpostitse laskulla.

  Pidätämme oikeuden toimitusehtojen muutoksiin. Hintoihin sisältyy arvonlisävero.

 4. Peruutukset

  Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla paula@okkola.fi. Etumaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita varauksen peruutusta. Yrityksellä on oikeus peruuttaa varaus ilman erillistä ilmoitusta, jos maksua ei ole suoritettu ajallaan.

  Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa alle 30 päivää ennen varauksen alkamista, veloitamme koko varauksen hinnan. Etumaksu palautetaan vain painavista syistä johtuen. Mikäli vieras peruuttaa varauksensa tämän aikarajan jälkeen ilman erityistä syytä, tulee hänen hakea korvauksia omasta matkavakuutuksestaan. Jos peruutuksen syynä on kuitenkin oma tai läheisen äkillinen sairastuminen, joutuminen onnettomuuteen tai muu vastaava, vieraalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin maksamansa hinta toimistokuluilla (25 €/varaus) vähennettynä.

  Suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa myös matkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset esim. sairastapauksissa.

  Muistutamme, että asiakas voi siirtää varauksensa saman kalenterivuoden sisällä maksutta.

  Okkolan lomamökit ei vastaa vuokrauksen aikana asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ennalta arvaamattomasta esteestä (force majeure) tai muuten vastaavasta syystä esim. sähkökatkokset, luonnonilmiöt tai metsäneläimet, eikä myöskään sääolosuhteiden muutoksista vuokrauksen aikana. Mikäli asiakkaan matka keskeytyy edellä mainituista syistä, vuokraaja ei ole velvollinen palauttamaan vuokramaksua.

 5. Yrittäjän oikeus purkaa sopimus

  Yrityksellä on oikeus keskeyttää varaus tai purkaa sopimus mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaistoimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan jonkin edellä mainitun seikan mukaisesti, asiakkaalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

  Yrityksellä on myös oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas:

  • aiheuttaa häiriötä tai vaaraa alueen muille asiakkaille, asukkaille, henkilökunnalle tai eläimille
  • aiheuttaa vahinkoa mökille, kiinteistölle tai ympäröivälle luonnolle
  • rikkoo edellä lueteltuja mökkisääntöjä
  • majoittaa mökissä enemmän henkilöitä, kuin on verkkosivuille ilmoitettu enimmäismääräksi
  • pyrkii tonttiin laitettavalla lisämajoituksella (teltat, asuntoautot ja -vaunut) kiertämään edellistä sääntöä

  Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

 6. Asiakkaan vastuu ja vahingonkorvaukset

  Asiakkaan on noudatettava vuokrakohteessa normaalia siisteystasoa ja pidettävä huolta irtaimistosta. Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän muuten antamia ohjeita, varoituksia ja määräyksiä sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä varusteita. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa myös mahdollisten lemmikkiensä aiheuttamista vahingoista. Kaikki lemmikit tulee aina pitää kytkettynä ajoteillä.

  Loppusiivous ei kuulu majoitushintaan. Asiakkaan laiminlyönnin vuoksi tarvittavasta siivouksesta ja mahdollisesta muusta vahingoista veloitetaan aiheutuneet kulut täysimääräisinä.

  Asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.

Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yritykselle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotta ne voidaan korjata jo palvelun käytön aikana.

Riidat ratkaistaan paikallisessa tuomioistuimessa.

Yhteystiedot

Paula Okkola
0500 259 378
paula@okkola.fi
www.okkola.fi